Case Studies

Download the below case studies to learn more about our innovation in action.

In english

File icon
Capabilities of TerraEye System
Monitoring the Environmental Impact of Mining Activities on the Example of PAK KWB Konin Open-pit Mines
Download
Language: English
File: PDF, 8.8 MB
File icon
Capabilities of TerraEye System
Monitoring of Production Infrastructure with Remote Sensing Techniques
Download
Language: English
File: PDF, 4.5 MB
File icon
Capabilities of TerraEye System
Sustainable Development Reporting with the Help of TerraEye System
Download
Language: English
File: PDF, 8.5 MB
File icon
Capabilities of TerraEye System
Monitoring Water Quality Status Based on the Oder River Disaster
Download
Language: English
File: PDF, 3.6 MB

In polish

File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza deformacji gruntów. Infrastruktura drogowa
Download
Language: Polish
File: PDF, 5.3 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza deformacji gruntów. Infrastruktura kolejowa
Download
Language: Polish
File: PDF, 5.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza deformacji gruntów. Infrastruktura rurociągowa
Download
Language: Polish
File: PDF, 4.7 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza deformacji gruntów. Infrastruktura sieci energetycznych
Download
Language: Polish
File: PDF, 6.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Monitorowanie wpływu działalności górniczej na środowisko na przykładzie kopalń odkrywkowych PAK KWB Konin
Download
Language: Polish
File: PDF, 8.8 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Monitorowanie gazowych systemów przesyłowych technikami teledetekcyjnymi
Download
Language: Polish
File: PDF, 4.0 MB
File icon
Potencjał TerraEye
Możliwości wykorzystania zobrazowań spektralnych w poszukiwaniu stref przemian hydrotermalnych (porfirowych złóż miedzi)
Download
Language: Polish
File: PDF, 5.4 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Monitorowanie wpływów działalności górniczej na środowisko na przykładzie rosyjskich kopalń odkrywkowych
Download
Language: Polish
File: PDF, 7.8 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Monitorowanie stanu jakości wód na podstawie katastrofy na Odrze
Download
Language: Polish
File: PDF, 3.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Sprawozdawczość z pomocą systemu TerraEye
Download
Language: Polish
File: PDF, 8.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Weryfikacja terminu ścięcia upraw
Download
Language: Polish
File: PDF, 5.4 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Segmentacja i analiza zmienności pokrycia terenu
Download
Language: Polish
File: PDF, 3.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza kondycji zieleni na podstawie współczynników NDVI, NDII i NDRE
Download
Language: Polish
File: PDF, 6.6 MB
File icon
Możliwości Systemu TerraEye
Analiza kondycji zieleni w okresie referencyjnym na podstawie współczynnika VCI
Download
Language: Polish
File: PDF, 7.9 MB